Kanada Yatırımcı Göçmenlik, ticari girişimciler, serbest meslek sahibi kişiler ve Kanada dışından gelen ve Kanada ekonomisine ve yeni işler ve işletmeler yaratmayı da içeren kalkınmaya önemli ölçüde yatırım yapabilen yatırımcılar için bir “Kanada yatırımcı göçmenlik programı” sunmaktadır.

 Kanada göçmenlik programı kapsamında yatırımcılar tarafından Kanada’da daimi ikamet hakkı elde edilebilir. Quebec tarafından sunulan yatırımcı programı için farklı kurallar geçerli olduğundan, yatırımcı Quebec dışında yaşamayı düşünmelidir.

Kanada Yatırımcı Göçmenlik Başvuru Kriterleri

1. Başvuran yatırımcıların, yasal kâr amaçlı iş veya yatırım faaliyetleri yoluyla en az 10 milyon CDN tutarındaki net varlıklarını elde ettiklerini göstermeleri gerekmektedir.

Miras yoluyla veya yatırımcının birincil ikametgahının değerinde elde edilen kişisel net değer, bu programın amacı için “iş veya yatırım faaliyetleri” olarak kabul edilmediğinden, sayılmaz.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi (“CIC”), başvuruları ikinci aşama incelemesi için değerlendirilebilecek olan başvuru sahiplerinden, masrafları kendilerine ait olmak üzere belirlenmiş hizmet sağlayıcılardan birinden bir durum tespiti raporu almalarını isteyecektir. Bu rapor, yatırımcının geçmiş iş veya yatırım deneyiminin, fon kaynaklarının ve kişisel net değerinin bağımsız bir incelemesi ve doğrulanmasıdır.

2. Yatırımcının, Göçmen Yatırımcı Girişim Sermayesi Fonu için 2 milyon ABD Doları tutarında CDN sağlaması gerekmektedir. Bu fon, yüksek büyüme potansiyeline sahip Kanadalı start-up’lara yatırım yapacak ve Kanada İş Geliştirme Bankası’nın yatırım kolu olan BDC Capital tarafından yönetilecek.

CIC ile fonun yönetimini, şartlarını ve koşullarını detaylandıran bir anlaşma imzalanacaktır. Bu anlaşmanın 2 milyon $’lık riskli (garantisiz) CDN yatırımı yapılmadan önce imzalanması gerekiyor.

3. Yatırımcı, dört dil becerisinin tamamında (konuşma, okuma, dinleme ve yazma) İngilizce veya Fransızca yeterliliğini kanıtlamalıdır.

4. Yatırımcı, en az bir yıllık veya yabancı eşdeğeri bir Kanadalı lise sonrası derece, diploma veya sertifikaya sahip olmalıdır.